Datum objave: 01.09.2009

 

Odpad

Stor-trans 

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je dne 21.08.2009 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS št. 36/2008 in št. 40/2009) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/2006, ZUP-UPB2, Uradni list RS št. 126/2007, ZUP-E, Uradni list RS št. 65/2008, ZUP-F) sprejel naslednjo odločbo:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji podjetja Odpad, zbiranje in predelava sekundarnih surovin ter trgovina d.o.o. Pivka, Velika pristava 23, 6257 Pivka, in podjetja Stor-trans transport in ostale storitve Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 34, 8340 Črnomelj, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava