Objavljeno: 04.05.09

 

Dnevnik
Podjetje za informiranje

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 20. 4. 2009 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.) sprejel naslenjo odločbo:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji družb Dnevnik Časopisna družba, d.d. Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana, Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, in Podjetje za informiranje, Murska Sobota d.d., Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava