Datum objave: 25.03.2009

 

Partner In
TPV

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 12. 3. 2009 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.) izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji družb Partner In, naložbe in svetovanje, d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, in TPV trženje in proizvodnja opreme vozil, d.d., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava