Datum objave: 10.02.2009

 

Igem
SGP Kograd-Igem

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 4. 2. 2009 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.) izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji družb Igem, inženiring, gradbeništvo, ekologija, marketing, d.o.o., Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, in SGP Kograd-Igem Dravograd, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava