Datum objave: 10.02.2009

 

Delo Prodaja, DZS
Terme Čatež

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 30. 12. 2008 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.) izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji družb Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, in Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, 8250 Brežice, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava