Objavljeno: 02.12.08

 

Agrana Zucker
Studen & Co Holding

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 26. 11. 2008 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.) izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji družb Agrana Zucker GmbH, FN 51929t, Donau City Strasse 9, 1220 Wien, Avstrija, in Studen & Co Holding GmbH, Wilhelminenstrasse 91/19/2, 1160 Wien, Avstrija, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava