Objavljeno: 17.11.08

 

Siringa, Glen,
Publikum Trezor, Lesnina

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 10. 11. 2008 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.) izdal odločbo z naslednjim izrekom:

  1. Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji družb Siringa trgovsko podjetje d.o.o., Cesta v mestni log 58f, Ljubljana, Glen trgovsko podjetje d.o.o., Cesta v mestni log 58f, Ljubljana, Publikum Trezor d.o.o., Miklošičeva 38, Ljubljana, in Lesnina, trgovina s pohištvom d.d., Cesta na Bokalce 40, Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
  2. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Urada.
  3. Med postopkom niso nastali posebni stroški.

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava