Objavljeno: 16.10.08

 

Skupina Tuš, Engrotuš,
Tuš Telekom, Tuš Nepremičnine

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 9. 10. 2008 na podlagi drugega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.) sprejel naslednjo odločbo:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji družb Skupina Tuš, upravljanje družb in naložb, d.o.o., Resljeva ulica 16, 3000 Celje, Engrotuš, podjetje za trgovino, d.d., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, Tuš Telekom, podjetje za telekomunikacije, d.d., Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana-Črnuče, in Tuš Nepremičnine, upravljanje nepremičnin, d.o.o., s sedežem Resljeva ulica 16, 3000 Celje, ne nasprotuje. Koncentracija ni podrejena določbam Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava