Objavljeno: 14.10.08

 

Kemofarmacija
Vitapharm

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 10. 10. 2008 na podlagi priglasitve izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006, ZUP-UPB2 in nad.) odločil, da je koncentracija družb Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Ljubljana, Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljevanju: Kemofarmacija d.d.), in Vitapharm, proizvodnja in trgovina farmacevtskih izdelkov d.o.o., Tišinska ulica 29 G, Murska Sobota (v nadaljevanju: Vitapharm d.o.o.), skladna s pravili konkurence in ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija družb Kemofarmacija d.d. in Vitapharm d.o.o. se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Vitapharm d.o.o. s strani družbe Kemofarmacija d.d. na podlagi Pogodbe o prodaji poslovnega deleža, kar pomeni koncentracijo v smislu druge alineje 1. odstavka 10. člena ZPOmK-1.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o trgu prodaje na debelo farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava