Objavljeno: 09.10.08

 

Glotis
Delfi

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 3. 10. 2008 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.) sprejel naslednjo odločbo:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji družb Glotis trgovina in storitve d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, in Delfi, upravljanje naložb, d.d., Vošnjakova 8a, Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava