Objavljeno: 29.09.08

 

HIT
Oniks

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 23. 9. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 46. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) odločil, da je koncentracija družb HIT hoteli, igralnice, turizem, d.d., Delpinova ulica 7a, 5000 Nova Gorica, in Oniks, d.d., podjetje za kovinsko predelavo ter organiziranje in razvoj, Jesenice, Spodnji Plavž 26, 4270 Jesenice, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo izključnega nadzora družbe HIT v družbi Oniks na podlagi nakupa večinskega lastniškega deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 1. odstavka 10. člena ZPOmK-1.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije, ki se nanaša na področje igralništva, ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava