Objavljeno: 12.09.08

 

Hoteli Piran, Metropol Group,
HTP Simonov zaliv, Hoteli Bernardin

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 5. 9. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 46. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) odločil, da priglašena pripojitev družb Hoteli Piran, turizem in storitve, d.d., Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran, Metropol Group d.d., hoteli in turizem, Obala 77, 6320 Portorož, in Hotelsko Turistično podjetje Simonov zaliv d.d., Morova ulica 6A, 6310 Izola, k družbi Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož, ni podrejena določbam ZPOmK-1.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da priglašena transakcija ne predstavlja koncentracije v smislu določil 1. odstavka 10. člena ZPOmK-1, ampak le korporacijsko prestrukturiranje oz. statusno preoblikovanje družb, ki so s stališča konkurenčnega prava ekonomsko že koncentrirane in tvorijo zaokroženo ekonomsko celoto, zato je skladu z 2. odstavkom 46. člena ZPOmK-1 izdal odločbo o ugotovitvi, da koncentracija ni podrejena določbam zakona.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava