Objavljeno: 08.09.08

 

UPC Telemach
KRS Tabor

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 4. 9. 2008 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 126/2007, ZUP-E, in Uradni list RS, št. 65/2008, ZUP-F; v nadaljevanju: ZUP), sprejel naslednjo odločbo:

 

Urad priglašeni koncentraciji družb UPC Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, in KRS-Kabelsko razdelilni sistem Tabor, d.d., Kardeljeva cesta 49, 2000 Maribor, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava