Objavljeno: 05.09.08

 

Farmadent, Gopharm
Farmadent, Hygia

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 29. 8. 2008 na podlagi priglasitve izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.; v nadaljevanju: ZUP-UPB2) odločil, da sta koncentraciji družb Farmadent trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Minařikova ulica 6, Maribor (v nadaljevanju: Farmadent), in Gopharm trgovina in laboratorijske storitve d.d., Cesta 25. junija 1D, Nova Gorica (v nadaljevanju: Gopharm), ter Farmadent trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Minařikova ulica 6, Maribor, in Hygia Družba za proizvodnjo in promet zdravil na debelo, Novo mesto, d.d., Košenice 11, Novo mesto (v nadaljevanju: Hygia), skladni s pravili konkurence in da jima ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija družb Farmadent in Gopharm se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Gopharm s strani družbe Farmadent na podlagi kupoprodajnih pogodb, kar pomeni koncentracijo v smislu druge alineje 1. odstavka 10. člena ZPOmK-1. Koncentracija družb Farmadent in Hygia se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Hygia s strani družbe Farmadent na podlagi nakupa delnic ciljne družbe, kar pomeni koncentracijo v smislu druge alineje 1. odstavka 10. člena ZPOmK-1.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o trgu na debelo z zdravili je Urad ugotovil, da v zadevah dveh priglašenih koncentracijah ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracij s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava