Objavljeno: 01.09.08

 

Maksima Holding, Istrabenz

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 25. 8. 2008 na podlagi prvega odstavka 50. člena in na podlagi drugega odstavka 46. člena, v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1), ter ob subsidiarni uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008), sprejel naslednjo odločbo:

 

Urad koncentraciji družb Maksima Holding d.d., finančna družba, Trg republike 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Maksima Holding), in Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello - Godina 2, 6000 Koper (v nadaljevanju: Istrabenz), ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Koncentracija družb Maksima Holding, NFD Holding, finančna družba d.d., Trdinova 4, 1000 Ljubljana, Finetol, finančna družba d.d., Škofja vas 39, 3000 Celje, Maksima Invest, finančna družba d.d., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, Daimond trgovina in zastopanje d.d., Žnidarčičeva ulica 19, 5290 Šempeter pri Gorici, Fidina, finančne in nepremičninske storitve d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, in družbe Istrabenz ni podrejena določbam ZPOmK-1.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava