15.05.08

 

Actual I.T.
SIMT

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 15. 5. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Actual I.T., informacijske tehnologije, d.o.o., Ferrarska ulica 14, 6000 Koper (v nadaljevanju: Actual I.T.), in SIMT, družba za servis, inženiring, marketing in trgovino, d.o.o., Industrijska cesta 9, 1290 Grosuplje (v nadaljevanju: SIMT), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo izključnega nadzora družbe Actual I.T. v družbi SIMT na podlagi nakupa poslovnega deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije, ki se nanaša na sektor informatike, ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava