22.04.08

 

Gorenje
Publicus

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 24. 4. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Gorenje, gospodinjski aparati, d.d., Partizanska 12, Velenje (v nadaljevanju: Gorenje), in Publicus, gospodarjenje z odpadki, trgovina, leasing, prevoz, d.o.o., Vodovodna 97, Ljubljana (v nadaljevanju: Publicus), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Publicus s strani družbe Gorenje na podlagi nakupa poslovnega deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije, ki se nanaša na področje ravnanja z odpadki, ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava