22.04.08

 

Primorje
Stavbar IGM

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 22. 4. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je nameravana koncentracija družb Primorje d.d., družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: Primorje), in Stavbar IGM, proizvodnja gradbenega materiala, gradbeništvo, trgovina, nepremičnine, projektiranje in tehnično svetovanje ter storitve d.o.o., Miklavška cesta 40, 2311 Hoče (v nadaljevanju: Stavbar IGM), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo izključnega nadzora družbe Primorje v družbi Stavbar IGM na podlagi pogodbe o prenosu poslovnega deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije, ki zadeva sektor gradbeništva, ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava