28.03.08

 

Petrol, Pinus
Bio Goriva

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 28. 3. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije s strani družb Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana (v nadaljevanju: Petrol), in Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d., Grajski trg 21, 2327 Rače (v nadaljevanju: Pinus), izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da priglašeni koncentraciji družb Petrol, Pinus in Bio Goriva, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače (v nadaljevanju: Bio Goriva), ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

V primeru priglašene koncentracije gre za ustanovitev polno delujočega skupnega podjetja Bio Goriva s strani družb Petrol in Pinus na podlagi pogodbe o skupnih vlaganjih v smislu 2. odstavka 11. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.

 

Z ustanovitvijo skupnega podjetja na trgu proizvodnje biodizla (vključujoč njegovo prodajo na debelo) v tem trenutku ne prihaja do ustvarjanja ali krepitve prevladujočega položaja, zaradi katerega bi bila učinkovita konkurenca na upoštevnem trgu izločena ali bistveno zmanjšana.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava