03.04.08

 

Prevent Global, Prevent DEV
Prevent PUR

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 3. 4. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je skladno z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašena koncentracija podjetij v smislu 3. alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK, ki naj bi nastala z ustanovitvijo skupnega podjetja Prevent PUR d.o.o., Pameče 150, 2380 Slovenj Gradec, s strani podjetij Prevent Global d.d., Kidričeva ulica 6, 2380 Slovenj Gradec, in Prevent DEV GmbH, Hannoversche Strasse 2c, D-38448 Wolfsburg, Nemčija, ni podrejena določbam ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da sta družbi Prevent Global d.d. in Prevent DEV GmbH del iste ekonomske celote medsebojno povezanih gospodujočih in odvisnih podjetij, zato z obravnavano transakcijo na trgu ne prihaja do trajnih sprememb nadzora. Priglašena ustanovitev skupnega podjetja Prevent PUR d.o.o. je tako z vidika pravil konkurenčnega prava primerljiva z ustanovitvijo hčerinske družbe oziroma notranjo rastjo ekonomske celote podjetij in ne predstavlja koncentracije v smislu 11. člena ZPOmK, zato ni podrejena določbam ZPOmK in je Urad ni pristojen vsebinsko presojati.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava