31.03.08

 

Salinen International
Prosol

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 31. 3. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je nameravana koncentracija družb Salinen International GmbH, Wirerstrasse 10, 4820 Bad Ischl, Austria (v nadaljevanju: Salinen International), in Prosol, Proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o., Ob železnici 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prosol), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo izključnega nadzora družbe Salinen International v družbi Prosol na podlagi pogodbe o prodaji poslovnega deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije, ki zadeva sektor proizvodnje in prodaje soli, ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava