18.03.08

 

MTB Inženiring
OPTE Ptuj

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 18. 3. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb MTB Inženiring, družba za proizvodnjo, gradbeništvo, inženiring in storitve, d.o.o., Meljska cesta 36, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MTB Inženiring), in OPTE Ptuj proizvodno, trgovsko in svetovalno podjetje, d.o.o., Žabjak 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: OPTE Ptuj), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo izključnega nadzora družbe MTB Inženiring v družbi OPTE Ptuj na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije, ki zadeva sektor gradbeništva, ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava