11.03.08

 

KAD, SOD
Casino Ljubljana

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 11. 3. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija, ki je nastala na podlagi pridobitve skupnega nadzora družb Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v nadaljevanju: Kapitalska družba d.d.), in Slovenska odškodninska družba d.d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: Slovenska odškodninska družba d.d.), nad družbo Casino Ljubljana d.d., prirejanje posebnih iger na srečo, Miklošičeva cesta 9, Ljubljana (v nadaljevanju: Casino Ljubljana d.d.), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

V priglašeni koncentraciji družb gre za pridobitev 69,47 % deleža v osnovnem kapitalu družbe Casino Ljubljana d.d. s strani Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. na podlagi povečanja osnovnega kapitala družbe Casino Ljubljana d.d., kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alineje 2. odstavka 12. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o upoštevnem trgu prirejanja posebnih iger na srečo je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava