17.02.06

Titus International

Lama

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je 17. 2. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je priglašena koncentracija podjetij Titus International PLC, The Ridgeway Industrial Estate, Iver, Buckingamshire SLO 9HW, Velika Britanija, in Lama d.d., Dekani 5, 6271 Dekani, skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

 

Družba Titus je z nakupom delnic družbe Lama pridobila večinski lastniški delež in s tem izključni nadzor nad družbo Lama.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Družba Titus na območju Republike Slovenije do sedaj ni poslovala, zato ne bo prišlo do koncentracije tržne moči.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava