11.02.08

 

HIT
Casino Ljubljana

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 11. 2. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da koncentracija družb HIT hoteli, igralnice, turizem d.d., Delpinova ulica 7a, Nova Gorica (v nadaljevanju: HIT), in Casino Ljubljana d.d., prirejanje iger na srečo, Miklošičeva cesta 9, Ljubljana (v nadaljevanju: Casino Ljubljana), ni podrejena določbam ZPOmK.

 

V priglašeni koncentraciji družb gre za pridobitev 23,88 % deleža v osnovnem kapitalu družbe Casino Ljubljana s strani družbe HIT, na podlagi povečanja osnovnega kapitala družbe Casino Ljubljana, kar ne predstavlja lastniški delež, ki bi družbi HIT omogočil neposreden nadzor in izvajanje odločilnega vpliva v družbi Casino Ljubljana. Priglašena koncentracija zato ne predstavlja koncentracije v smislu drugega odstavka 11. člena ZPOmK in ni podrejena določbam ZPOmK.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava