04.01.08

 

Vipa Holding
Triglav Naložbe
Goriške opekarne

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 4. 1. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da koncentraciji družb Vipa Holding d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica (v nadaljevanju: Vipa Holding d.d.), Triglav Naložbe, finančna družba, d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana (v nadaljevanju: Triglav Naložbe d.d.), ter družbe Goriške opekarne d.d., Merljaki 7, Renče (v nadaljevanju: Goriške opekarne d.d.), ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Koncentracija je nastala na podlagi sklenjenega delničarskega sporazuma med družbama Vipa Holding d.d. in Triglav Naložbe d.d. o usklajenem delovanju pri glasovanju in sprejemanju sklepov skupščine družbe Goriške opekarne d.d. in v organih družbe Goriške opekarne d.d., zato gre v navedenem primeru za koncentracijo v smislu druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Ob upoštevanju podatkov iz priglasitve in drugih razpoložljivih podatkov je Urad ugotovil, da v zvezi s koncentracijo družb Vipa Holding d.d., Triglav Naložbe d.d. in Goriške opekarne d.d. ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava