28.11.07

 

NENSI

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 28. 11. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašena ustanovitev družbe NENSI, družba za obdelavo in vzdrževanje podatkovnih baz o izdelkih, d.o.o., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: NENSI), s strani družb Farmadent trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Minarikova ulica 6, Maribor, Hakl&Hakl IT, podjetje za računalništvo, d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota, Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Pharmakon, d.d., trgovina in storitve, Tbilisijska 87, 1000 Ljubljana, in Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, ni podrejena določbam ZPOmK.

 

Družba NENSI se bo ustanovila s sklenitvijo družbene pogodbe in bo dejavna na področju obdelave podatkov o izdelkih, ki se uporabljajo v okviru zdravstvene dejavnosti v Sloveniji. Ker priglašena ustanovitev družbe NENSI ne predstavlja pridobitve skupnega nadzora družb ustanoviteljic v novoustanovljenem podjetju in s tem koncentracije v smislu določil 11. člena ZPOmK, je Urad v skladu z 2. odstavkom 38. člena ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi, da obravnavana transakcija ni podrejena določbam ZPOmK.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava