14.12.07

 

El Sewedy Cables
Iskraemeco

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 14. 12. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb El Sewedy Cables SAE, 14 Baghdad Street, Korba Heliopolis, Kairo, Egipt (v nadaljevanju: El Sewedy Cables), in Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d., Savska loka 4, Kranj (v nadaljevanju: Iskraemeco), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Priglašena koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Iskraemeco s strani družbe El Sewedy Cables na podlagi prodajne pogodbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o trgu proizvodnje naprav ter sistemov za merjenje in obračun porabe električne energije je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava