28.11.07

 

Petrol
Istrabenz

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 28. 11. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije s strani družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašena koncentracija družb Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana (v nadaljevanju: Petrol), in Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello - Godina 2, 6000 Koper (v nadaljevanju: Istrabenz), ni podrejena določbam ZPOmK.

 

Priglašena koncentracija se nanaša na pridobitev 32,38 % delnic družbe Istrabenz s strani družbe Petrol. Urad ugotavlja, da družba Petrol trenutno ne razpolaga s kapitalskim deležem oziroma drugimi oblikami pravic, ki bi ji omogočili nadzor nad družbo Istrabenz. Ker je izvajanje nadzora potrebni pogoj za obstoj koncentracije, obravnavana transakcija ne predstavlja koncentracije v smislu določb 11. člena ZPOmK.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava