15.11.07

 

Holding Slovenske Železnice
TriGranit Holding
TriGranit PCL

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 15. 11. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija, ki je nastala z ustanovitvijo skupnega podjetja TriGranit PCL, nepremičninska družba, d.o.o., Tivolska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju: TriGranit PCL), s strani družb Holding Slovenske Železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: HSŽ), in TriGranit Holding Limited, Lampousas Street 1, Nikozija, Ciper (v nadaljevanju: TriGranit Holding), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Priglašena koncentracija se je izvedla s sklenitvijo Pogodbe o skupnem vlaganju, na podlagi katere bosta HSŽ in TriGranit Holding pridobila skupni nadzor nad družbo TriGranit PCL, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila tretje alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o trgu nepremičninske dejavnosti je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava