12.11.07

 

Media DS
Delo Revije

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je 12. 11. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Media DS, družba za investiranje, d.o.o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana, in Delo Revije, družba za časopisno - založniško dejavnost in intelektualne storitve, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo 50,01 % lastniškega deleža družbe Delo Revije s strani družbe Media DS, s čimer je slednja pridobila nadzor nad družbo Delo Revije, kar pomeni koncentracijo v smislu druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK. Koncentracija se nanaša na sektor izdajanja, distribucije, maloprodaje in tiska tiskanih medijev. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija ne bo ustvarjala oziroma krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava