23.10.07

 

ArcelorMittal
Alpos

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 23. 10. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da nameravana pridobitev večinskega kapitalskega deleža v družbi Alpos Industrija kovinskih izdelkov in opreme d.d., Cesta Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur, s strani družbe ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, Republika Češka, ni podrejena določbam ZPOmK.

 

Priglašena koncentracija naj bi se izvršila s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe ArcelorMittal Ostrava a.s. v družbi Alpos na podlagi prevzemne ponudbe za odkup vseh delnic družbe Alpos. Prevzemnik v prevzemnem postopku ni pridobil večinskega lastniškega deleža družbe Alpos, kar bi mu zagotovilo neposreden nadzor in izvajanje odločilnega vpliva v prevzetem podjetju. Obravnavana transakcija tako ne predstavlja koncentracije v smislu 2. odstavka 11. člena ZPOmK, zato je Urad v skladu z 2. odstavkom 38. člena ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi, da koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava