17.02.06

Delo

Salomon 2000

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je 17. 2. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb Delo, časopisno in založniško podjetje, d.d., Dunajska 5, Ljubljana, in Salomon 2000 d.o.o., Cesta 24. Junija 23, Ljubljana, ki je nastala s prenosom blagovne in storitvene znamke Mag iz družbe Salomon na družbo Delo, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se nanaša na sektor tiskanih medijev in obsega področje izdajanja tiskanih politično-informativnih tednikov in oglaševanja v tiskanih medijih. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija ne bo ustvarjala oziroma krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava