15.02.06

Iskra Avtoelektrika

Iskra, elektro in elektronska industrija

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 15. 2. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je priglašena koncentracija družb Iskra Avtoelektrika d.d., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, in Iskra, elektro in elektronska industrija, d.d., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija v smislu 2. alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK, s področja elektro in elektronske ter avtomobilske industrije, naj bi nastala na podlagi javne ponudbe za odkup v skladu z Zakonom o prevzemih, ki jo je Iskra Avtoelektrika d.d., v okviru svojega namena pridobiti večino delnic Iskre d.d. in s tem nadzor nad to družbo, objavila 15. 12. 2005 v časniku Delo.

 

Urad je ugotovil, da v primeru priglašene koncentracije nevarnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence, ne obstaja. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava