02.02.06

Siemens

Corporate Development Investment

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 2. 2. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s 3. odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb Siemens AG Osterreich, Siemensstrasse 92, 1210 Dunaj, Avstrija, in Corporate Development Investment poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska 158, 1000 Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla na podlagi Pogodbe o odstopu deleža, sklenjene dne 10. 11. 2005, s katero je družba Siemens pridobila 100% poslovni delež v družbi CDI. S tem je družba Siemens pridobila neposredni nadzor nad družbo CDI, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava