Datum objave: 1. 2. 2006

 

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje za tisk in medije

Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je v postopku ugotavljanja obstoja prepovedanega omejevalnega sporazuma dne 1. 2. 2006 izdal odločbo, s katero je odločil, da:

 

(1) Gospodarska Zbornica Slovenije, Združenje za tisk in medije ter Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije, vsi trije Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, so s sprejetjem oziroma s potrditvijo spodaj navedenih določil Splošnih pogojev delovanja slovenskega knjižnega trga (Uradni list RS, št. 72/04 z dne 2. 7. 2004), z začetkom veljavnosti dne 3. 8. 2004, kršili 5. člen ZPOmK v povezavi s 3. členom ZPOmK:

  • 12. odstavek 1. člena Splošnih pogojev, ki določa, da knjigam, ki so namenjene prodaji, ob izidu založnik določi enotno ceno za prodajo na slovenskem knjižnem trgu;
  • 2. člen Splošnih pogojev, ki določa, da mora enotna cena knjige veljati povsod po Sloveniji hkrati in za vsak segment kupcev enakopravno;
  • 2. odstavek 3. člena Splošnih pogojev, ki določa, da enotna cena knjige, ki jo določi založnik, velja najmanj 12 mesecev;
  • 1. odstavek 4. člena Splošnih pogojev, ki določa, da založnik lahko v času življenjske dobe knjige določi popuste na enotno ceno knjige, ki morajo veljati za vse po enakih pogojih in istočasno na celotnem ozemlju Slovenije;
  • 1. odstavek 10. člena Splošnih pogojev, ki določa, da ceno za razprodajo določi založnik knjig enotno za celotno območje Slovenije istočasno in enako za vse, ki se ukvarjajo s prometom knjig;
  • 5. člen Splošnih pogojev, da založniki in knjigotržci lahko ponudijo končnemu kupcu do 5% popusta v svoje breme, vsebina katerega se je dne 3. 12. 2005 spremenila in sedaj določa, da knjigotržec in založnik lahko prosto določata popuste.

(2) Navedena določila Splošnih pogojev delovanja slovenskega knjižnega trga iz prve točke izreka te odločbe predstavljajo sklepe podjetniških združenj v smislu 3. člena ZPOmK o pogojih poslovanja na trgu, katerega cilj je preprečevati, ovirati oz. izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji, zato so prepovedana in nična.

 

(3) Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, je dolžno v roku 15 dni po prejemu te odločbe vse svoje člane pisno obvestiti o ničnih določilih Splošnih pogojev delovanja slovenskega knjižnega trga iz prve točke izreka te odločbe in Uradu predložiti ustrezen dokaz o tem v roku 8 dni po izteku roka za izpolnitev naloženega ukrepa.

 

(4) Izrek odločbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

(5) Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava