31.01.06

Zlata moneta II, Medaljon, Probanka,

Probanka Leasing Ljubljana,

Holding Trimo Investment, Trimo

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je na podlagi priglasitve koncentracije dne 31. 1. 2006 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb Zlata moneta II finančna družba d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor (Zlata moneta II), Medaljon upravljanje drugih družb d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor (Medaljon), Probanka d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor (Probanka), Probanka leasing Ljubljana družba za zakup opreme d.o.o., Slovenska 56, 1000 Ljubljana (Probanka Leasing Ljubljana), Holding Trimo Investment d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje (Holding Trimo Investment), in Trimo inženiring in proizvodnja montažnih objektov d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje (Trimo), skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla na podlagi javne ponudbe za odkup delnic družbe Trimo, ki je bila objavljena dne 31. 1. 2006. Na podlagi javne ponudbe naj bi družbe Zlata moneta II, Medaljon, Probanka, Probanka Leasing Ljubljana in Holding Trimo Investment pridobili nadzor nad družbo Trimo.

 

Glede na podatke iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava