Datum objave: 19. 1. 2006

 

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč

 

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 19. 1. 2006 izdal odločbo, katere izrek se glasi:

 

(1) Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, g.i.z.,Teharska cesta 40, 3001 Celje (v nadaljevanju: SSNZ), je s sprejemom sklepov Skupščine SSNZ, in sicer 10. sklepa, sprejetega dne 9. 5. 2001 na 18. redni seji, 10. sklepa, sprejetega dne 9. 8. 2005 na 35. redni seji, in sklepa pod točko 3.1., sprejetega dne 8. 9. 2005 na 36. redni seji, s katerimi je onemogočena širitev dejavnosti zdravilišč znotraj posameznih standardov po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije brez ugotovitve Skupščine, da obstoječe kapacitete ne zadostujejo za izvajanje posameznega programa oz. ob soglasju tistih zdravilišč, ki že imajo priznan standard, kršila 5. člen v povezavi s 3. členom ZPOmK.

 

(2) Sklepi Skupščine SSNZ iz prve točke izreka predstavljajo sklepe podjetniškega združenja o pogojih poslovanja na trgu, katerih cilj je preprečevati, ovirati oz. izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in so prepovedani in nični.

 

(3) SSNZ je dolžna v roku 15 dni od prejema te odločbe pisno obvestiti vse svoje članice o ničnosti sklepov iz prve točke izreka te odločbe.

 

(4) SSNZ je dolžna v roku 8 dni od izpolnitve zahteve iz tretje točke izreka te odločbe pisno obvestiti Urad ter predložiti dokaze o izpolnitvi zahteve.

 

(5) Izrek odločbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

(6) Med postopkom niso nastali posebni stroški.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava