Smernice za določanje in odmero administrativnih sankcij za administrativne prestopke

Svet Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence je 16. 11. 2023 sprejel Smernice za določanje in odmero administrativnih sankcij za administrativne prestopke. 

Smernice obravnavajo določanje in odmero administrativnih sankcij za najpogostejše administrativne prestopke. V teh smernicah je predstavljena zgolj splošna metodologija za določanje administrativnih sankcij, zato lahko agencija zaradi posebnosti posamezne zadeve ali potrebe po zagotavljanju odvračilnega učinka v posamezni zadevi odstopi od te metodologije ali omejitev. Praksa Agencije v zvezi z administrativnimi sankcijami mora namreč zajeti vrsto različnih okoliščin, pri čemer je izjemno težko vse možne scenarije predvideti vnaprej. 

Smernice se bodo uporabljale v vseh zadevah, v katerih je bil povzetek o relevantnih dejstvih izdan po datumu sprejema smernic. Namen objave smernic na spletu je zlasti omogočiti podjetjem, da se z njimi seznanijo, kar bo pripomoglo k transparentnosti in predvidljivosti ravnanja Agencije v primeru izreka administrativne sankcije.

Besedilo smernic si lahko preberete tukaj

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava