Razveljavljeno javno naročilo za dobavo zdravil za potrebe javnih zavodov za obdobje 48 mesecev

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) se je v preteklih dneh seznanila z odločitvami Državne revizijske komisije (v nadaljevanju: DKOM) v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za dobavo zdravil za potrebe javnih zavodov za obdobje 48 mesecev (obvestilo na Portalu javnih naročil št. JN002961/2021-B01 je bilo objavljeno dne 10. 5. 2021 in obvestilo v Uradnem listu EU št. 2021/S 091-235250 dne 11. 5. 2021). Lekarniška zbornica Slovenije je izvajala javno naročanje v imenu in za račun petindvajsetih javnih zavodov.

DKOM je s sklepoma št. 018-096/2021-89 z dne 4. 10. 2021 in  št. 018-096/2021-92 z dne 4. 10. 2021 ugodil zahtevkoma za revizijo družbe Kemofarmacija, d. d. in Računskega sodišča Republike Slovenije. Predmetni postopek oddaje javnega naročila je v celoti razveljavljen. 

Agencija je bila kot zagovornik javnega interesa po Zakonu pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN) tudi sama v zaključni faze priprave zahteve za pravno varstvo javnega interesa. Skladno z osmim odstavkom 25. člena ZPVPJN lahko zagovornik javnega interesa zahtevek za revizijo vloži v kateri koli fazi postopka oddaje javnega naročila v 45 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. Agencija lahko opravi presojo o obstoju kršitve in sprejeme odločitev o nadaljnjem ukrepanju, ko od pristojnih subjektov pridobi vso potrebno dokumentacijo in druge relevantne podatke za izvedbo ustreznih analiz.

Agencija pozdravlja odločitev DKOM o razveljavitvi predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Agencija namreč meni, da je razpisna dokumentacija vsebovala več nepravilnost, ki bi – glede na teritorialni, časovni in vrednostni obseg javnega naročila – utegnile imeti negativne posledice na učinkovito konkurenco na trgu prodaje zdravil v humani medicini na debelo v Republiki Sloveniji. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava