Pojasnila v zvezi s pozivi k ukrepanju Agencije

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je prejela več pozivov, da naj preveri sume nepravilnosti, ki so se v zvezi s poslovanjem Družbe za avtoceste Republike Slovenije pojavili v javnosti. 

Agencija zato pojasnjuje, da je skladno s prvim odstavkom 13. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2) pri izvajanju svojih nalog in pristojnosti neodvisna in samostojna ter opravlja svoje naloge in izvaja pooblastila nepristransko ter v interesu učinkovite in enotne uporabe določb tega zakona ali 101. ali 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije. Agencija pri vodenju postopkov in odločanju o posamičnih zadevah skladno s pristojnostmi iz ZPOmK-2 ali drugega zakona ni vezana na usmeritve in navodila državnih ali drugih organov ali tretjih oseb. Vlada lahko sprejme politiko za izvajanje pravil varstva konkurence, ki je splošne narave, ne posega v vodenje postopkov oziroma odločanje o posamičnih zadevah in ni povezana s sektorskimi raziskavami. 

Ne glede na zapisano pa Agencija pojasnjuje, da očitke, ki so se v zvezi z izpostavljeno problematiko pojavili v javnosti, že preverja skladno s svojimi pristojnostmi in prednostnimi nalogami, ki jih Agencija določa samostojno, kot to določa četrti odstavek 12. člena ZPOmK-2.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava