AVK izvaja tržni preizkus predloga korektivnih ukrepov podjetja Pivovarna Laško Union d.o.o. (PLU) v okviru postopka presoje koncentracije podjetij PLU in DAVIDOV HRAM d.o.o. Ljubno (Davidov Hram)

Javna agencija RS za varstvo konkurence je v okviru postopka presoje koncentracije podjetij Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana in DAVIDOV HRAM d.o.o. Ljubno, Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji, skladno s prvim odstavkom 51. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1) prejela predlog korektivnih ukrepov, s katerimi naj bi se odpravili sumi o skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Agencija se je zaradi preveritve ustreznosti predloženega korektivnega ukrepa odločila opraviti tržni preizkus predloženih ukrepov.


Vse zainteresirane udeležence, ki delujejo na trgih sekundarne distribucije HoReCa obratom in/ali proizvodnje oziroma dobave piva ter drugo zainteresirano javnost naprošamo, da v kolikor bi radi v zvezi s predlaganimi korektivni ukrepi podali mnenje, slednje Agenciji posredujete najkasneje do 25. 11. 2022  in sicer na elektronski naslov gp.avk@gov.si  oziroma po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom opr. št. zadeve 3061-30/2022 in predložitvijo nezaupne različice svojega odgovora. 

Predlog korektivnega ukrepa je v spletni povezavi na koncu besedila.
 
Za vaše sodelovanje in posredovane podatke se vam najlepše zahvaljujemo.
 
Javna agencija RS za varstvo konkurence

 

Izvedba tržnega preizkusa predlaganih korektivnih ukrepov

Predlog korektivnih ukrepov

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava