Agencija prejela sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani v zadevi o prekršku UML

Javna Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je prejela sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 11. 1. 2021, s katero je slednje odločilo o zahtevah za sodno varstvo zoper odločbo Agencije v zadevi o prekršku zaradi prepozne priglasitve koncentracije, ki je nastala s sklenitvijo pogodbe, s katero je pravna oseba UML - United Media Ltd. (tedaj Adria Media Limited) pridobila 100% poslovni delež v pravni osebi United Media Distribution SRL (tedaj IKO Balkan SRL), Agenciji. 

Agencija je namreč v letu 2019 izdala odločbo o prekršku, s katero je pravni osebi UML - United Media Ltd. s sedežem na Cipru izrekla globo v višini 3.700.000 EUR, dvema odgovornima osebama pravne osebe pa globi v višini 6.500 EUR oz. 6.000 EUR (http://www.varstvo-konkurence.si/informacije/novica/agencija-izrekla-globe-zaradi-prekrska-prepozne-priglasitve-koncentracije-agenciji/). 

Sodišče je zahtevam za sodno varstvo pravne in odgovornih oseb delno ugodilo ter odločbo Agencije o prekršku spremenilo tako, da je pravni osebi izreklo globo v višini 1.560.000 EUR in odgovornima osebama 5.000 EUR, sicer pa je zahteve za sodno varstvo zavrnilo kot neutemeljene. Sodišče je v večjem delu pritrdilo ugotovitvam Agencije, pri presoji višine odmerjene sankcije pa je ocenilo, da je v okviru splošnih pravil za odmero sankcije pravni osebi ter odgovornima osebama primerna in pravična sankcija za obravnavani prekršek nižja globa, in sicer v višini, kot jo je izreklo sodišče. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava