Decisions on restrictive practices

 

 

Datum in izvleček sklepa o uvedbi postopka po uradni dolžnosti  Kršitev Stranke Sektor oz. dejavnost Opr. št. zadeve Vrsta in datum odločitve Izrek Nezaupno besedilo odločitve Opombe

30. 1. 2019

6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., AVTOHIŠA REAL, trgovina in servis, d.o.o., AVTOHIŠA MALGAJ trgovsko-servisno podjetje, d.o.o., PLEŠKO CARS, Podjetje za prodajo in servisiranje vozil d.o.o., in Avtoservis KALAN servis in prodaja vozil d.o.o. Popravila oziroma vzdrževanje vozil znamke Renault 3062-10/2017        
20. 8. 2018 6. člen ZPOmK-1 ALFA-B d.o.o., POSAVC d.o.o., TURIZEM, PREVOZI, AVTOŠOLA PRAH SEVNICA, ANTON PRAH s.p., SELKO D.M.T.R  d.o.o., TRGOVINA IN PZZERIJA ''PETRIŠIČ'' – BOGDAN PETRIŠIČ s.p., INTI PRAH d.o.o. Šola vožnje 3062-7/2018 Odločba o kršitvi in sklep o ustavitvi z dne 17.12.2018 -Odločba še ni pravnomočna Izrek odločbe in sklepa    

16. 3. 201823. 8. 2018

6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU Gorenje Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o., Dinos, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.d. in SALOMON d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana in RECIKEL, družba za ravnanje z odpadno embalažo, d.o.o. Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin 3062-5/2017        

13. 7. 2017

9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o. Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili 3062-26/2015 Odločba (zaveze) z dne 30. 5. 2018 Izrek odločbe Odločba  
1. 2. 2017 9. člen ZPOmK-1
in 102. člen PDEU
PRO PLUS
Distribucija avdiovizualnih vsebin
3062-15/2016        
16. 8. 2016 6. člen ZPOmK-1 Lekarniška zbornica Slovenije Maloprodaja zdravil 3062-25/2015        
25. 8. 2016 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU PANTEON GROUP, svetovanje in inženiring d.o.o. Elektronsko poslovanje 3062-13/2015        

7. 7. 2015

6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU

GSK, ARC, GAPS

Potrošniške dobrine - osebna nega 3062-7/2015  

 

 

 

12. 3. 2015 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU

Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana, Avtoplus d.o.o., Avto Ukmar, Avtohiša Rutar d.o.o., Avto Mony d.o.o., Avto Lušina d.o.o., Avto Kadivec, Avtomerkur d.d., Autobinck Ljubljana d.o.o., Avto Center Šubelj d.o.o., Urban servis in prodaja d.o.o., Avto Kavšek, Avtocenter Kralj, Cast d.o.o., Interservice d.o.o., Adria Plus d.o.o.,  Hyundai Zlatečan,  Avtomehanika Žarko Tintor, Avtohiša Mlakar d.o.o., Avtohiša Lunežnik, DC Dominko center d.o.o., Hyundai Avto Mlakar Lenart, Avtohiša Meško d.o.o., MLA - CAR d.o.o.

Motorna vozila - servis 3062-2/2014 Odločba (zaveze) z dne 5. 5. 2016 Izrek odločbe Odločba  
24. 2. 2015 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU

 

United Media Limited, United Media Distribution, IKO Media Pro.

 

Mediji – TV programi 3062-3/2014        
4. 10. 2004 9. člen ZPOmK-1 Telekom Slovenije d.d. (ISDN-ADSL) Telekomunikacije 3072-2/2004    

 Odločba

Odločba o kršitvi z dne 31.3.2008 (Izrek) - vrnjeno v ponovni postopek

Odločba o kršitvi z dne 25.10.2013 (Izrek) - vrnjeno v ponovni postopek

6. 11. 2013 6. člen ZPOmK-1

GH Holding d.d., SGP Pomgrad d.d., Tames d.o.o., Begrad d.d., Kolektor Koling d.o.o.

Gradbeništvo 3060-5/2013

Odločba o kršitvi in sklep o ustavitvi z dne 21.5.2015

 

Sklep o ustavitvi z dne 4.10.2018

Izrek odločbe in sklepa

 

Izrek sklepa

Odločba

 

 

Sklep

 
17. 7. 2013 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU Geoplin d.o.o. Energetika 306-43/2012   Izrek odločbe Odločba Odločba o o zavezah z dne 10.11.2017
20. 12. 2007 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU

ŽITO d.d., MLINOTEST d.d., KLASJE, d.d., PPS d.d.

Prehrambena industrija 306-184/2007

Sklep o ustavitvi z dne 1. 7. 2013

Izrek sklepa Sklep  
25.3.2013 Sklep o razširitvi 8.9.2008, 4.2.2009, 24.4.2009, 9.8.2010 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU Telekom Slovenije d.d. Telekomunikacije 306-23/2013
(306-75/2008,
306-96/2008,
306-6/2009,
306-22/2010)
Odločba o kršitvi in sklep o ustavitvi z dne 2.2.2015 - ni pravnomočno Izrek odločbe in sklepa    
15. 2. 2013 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU

Adriaplin d.o.o., Domplan, d.d., Energetika Celje, javno podjetje, Energetika Ljubljana, d.o.o., Istrabenz plini, d.o.o., Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Javno podjetje Plinovod Sevnica, Jeko-In, javno komunalno podjetje, d.o.o., JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Loška komunala, d.d., Mestni plinovodi, d.o.o., Petrol d.d., Petrol Energetika, d.o.o., Plinarna Maribor d.o.o., Plinstal, d.d., Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g.i.z.

Energetika 306-95/2012

Sklep o ustavitvi z dne 17. 7. 2014

Izrek sklepa Sklep  
21. 1. 2014 9. člen ZPOmK-1 Žale Pokopališka dejavnost 3073-1/2004 Sklep o ustavitvi z dne 12. 12. 2012 Izrek sklepa Sklep Odločba o kršitvi z dne 8.4.2005 (izrek) -vrnjeno v ponovni postopek
16. 11. 2009

6. člen ZPOmK-in 101. člen PDEU

9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU

GEN energija, GEN-I


GEN energija

energetika 306-37/2009 Sklep o ustavitvi z dne 13. 12. 2016 Izrek sklepa Sklep

 

17. 5. 2012 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU Zdravniška zbornica Slovenije Zdravstvene storitve (tarife) 306-32/2010 Odločba o kršitvi z dne 26. 9. 2012 Izrek odločbe Odločba Prekrškovna odločba
30. 12. 2009 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU Simobil d.d. Telekomunikacije 306-28/2009 Sklep o ustavitvi z dne 13. 2. 2012 Izrek sklepa Sklep  
15. 2. 2012 6. člen ZPOmK-1

Slopak d.o.o., Papir servis d.o.o.

Okolje-ravnanje z odpadno embalažo 306-14/2012

Sklep o ustavitvi z dne 9. 6. 2015

Izrek sklepa Sklep  

9. 3. 2010

Sklepi o razširitvi z dne:

2. 4. 2010,

7. 4. 2010,

14.6.2010,

4.10.2010,

12.10.2010,

28.10. 2010

6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU

SCT, Primorje, Vegrad, CPL, CPM, CPG

Kraški zidar

CM Celje

CGP, Gradis Skupina G, GIZ Gradis, SGP Pomgrad

Strabag AG, Strabag d.o.o., Alpine Bau GMbH, CPK

Cestno podjetje Ptuj, Cestno podjetje Kranj

SCT Holding, d.o.o., PRIMORJE HOLDING d.d., CESTNO PODJETJE KRANJ, d.o.o.

Gradbeništvo 306-25/2010 Delna odločba o kršitvi z dne 23.3.2012 – delno pravnomočna in delno vrnjena v ponovni postopek Izrek odločbe    
10. 8. 2011 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU Produkcija plus d.o.o. Mediji-oglaševanje 306-90/2009 Odločba o kršitvi z dne 24. 4. 2013 Izrek odločbe Odločba Prekrškovna odločba- v pretežnem delu ustavljeno
21. 7. 2011 9. člen ZPOmK-1 SODO d.o.o. Energetika 306-5/2011 Odločba o kršitvi z dne 9. 8. 2012 Izrek odločbe Odločba Prekrškovna odločba
3. 10. 2008 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU Samsung electronics Austria GmbH Informacijsko-komunikacijska tehnologija 306-113/2008 Odločba (zaveze) in Sklep o ustavitvi z dne 20. 8. 2010 Izrek odločbe in sklepa Odločba  

25.10.2010

 

6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU

ALPETOUR d.d., INTEGRAL BREBUS d.o.o., AVRIGO D.D., INTEGRAL VOZNIK d.o.o., IZLETNIK CELJE d.d., MPOV d.o.o., INTEGRAL STOJNA d.o.o., AVTOBUSNI PROMET MURSKA SOBOTA d.d., KORATUR d.d., KAM-BUS d.d., INTEGRAL - AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM ZAGORJE d.o.o., VEOLIA TRANSPORT LJUBLJANA d.d., VEOLIA TRANSPORT DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.d., VEOLIA TRANSPORT ŠTAJERSKA d.d.

Avtobusni transport 306-79/2010

 
Sklep o ustavitvi z dne 30.9.2013 zoper podjetja: Integral Voznik, Mpo, Avtobusni Promet Murska Sobota

Izrek sklepa

Odločba v ponovnem postopku Odločba o kršitvi z dne 30.9.2013 (Izrek odločbe) -  vrnjeno v ponovni postopek, razen za Veolia Transport Ljubljana, Veolia Transport Dolenjska in Primorska, Veolia Transport Štajerska (sedaj: Arriva Štajerska, Arriva Dolenjska in Primorska)
          Sklep z dne 14.3.2016 Izrek sklepa    
          Odločba z dne 29.3.2018 Izrek odločbe    
21.10.2010 6. člen ZPOmK-1

Aerodrom Ljubljana d.d., Taxi društvo letališča Ljubljana

Prevozi potnikov-taxi 306-48/2010 Odločba (zaveze) z dne 21. 6. 2013 Izrek odločbe Odločba  

29.7.2010

6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU

Kemofarmacija, Salus, Farmadent, Gopharm, Nensi

Veleprodaja zdravil 306-45/2010

Odločba o kršitvi – delno pravnomočna, vrnjena v ponovni postopek in sklep o ustavitvi z dne 14.10.2013 zoper podjetje Nensi ter sklep o ustavitvi postopka ugotavljanja kršitve 101. člena PDEU

Izrek odločbe

in

Sklepa 

ter

Sklepa

Izrek odločbe*

Odločba Vrnjeno v ponovni postopek za Farmadent in Gopharm*
22. 4. 2010 6. člen ZPOmK-1

DZS, Mladinska knjiga Trgovina, Extra Lux

Pisarniški material 306-44/2010 odločba o kršitvi z dne 13. 10 2014 Izrek odločbe   Odločba o kršitvi z dne 13.10.2014 (Izrek) - vrnjeno v ponovni postopek
19. 3. 2010 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU Telekom Slovenije (Mobitel)
(stranska udeleženca: Akton, Simobil)
telekomunikacije 306-94/2009

Sklep o ustavitvi z dne 13. 2. 2012

Izrek sklepa Sklep  
19. 1. 2010 6. člen ZPOmK-1 Avtošole - IC Kranj Šola vožnje 306-13/2010 Odločba o kršitvi z dne 22. 4. 2011 Izrek odločbe Odločba  
30.11.2009 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU Gasilska oprema d.o.o. Servis gasilska opreme 306-93/2008 Odločba o kršitvi z dne 8. 11. 2010 Izrek odločbe Odločba  
28.10.2009 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU

RTC Krvavec, Unior Kovaška industrija, ATC Kanin Bovec, Hotel Cerkno, ŠC Pohorje, RTC Žičnice Kranjska Gora, Združenje slovenskih žičničarjev

Turizem-upravljanje smučišč 306-95/2009

Odločba o kršitvi z dne 11.5.2010 – delno pravnomočna in vrnjena v ponovni postopek

Sklep o ustavitvi z dne 29.12.2014 ter dopolnilni sklep z dne 15.1.2015

Izrek Odločbe,

sklepa in

dopolnilnega sklepa

   
27.10.2009 6. člen ZPOmK-1

PS Mercator

Spar

Prehrambena industrija 3072-5/2001 in 306-92/2009

Sklep o ustavitvi z dne 27. 10. 2009

 

  Sklep  
18.12.2007 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU PS Mercator Prehrambena industrija 306-178/2007 Odločba (zaveze) z dne 26. 6. 2009 Izrek odločbe Odločba  
19.2.2002 9. člen ZPOmK-1 PS Mercator Prehrambena industrija 3073-1/2002

Sklep o ustavitvi z dne 28. 7. 2009 

Izrek sklepa Sklep  
20. 6. 2005 9. člen ZPOmK-1 Mobitel
(stranski udeleženec: WWI)
(Vega)
Telekomunikacije 3072-4/2003

Delna odločba z dne 13.6.2005

Dopolnilna odločba z dne 21.12.2005

Sklep o ustavitvi z dne 15.6.2009

Izrek delne,

dopolnilne odločbe,

izrek sklepa

 

Odločba z dne 13.6.2005

Odločba z dne 21.12.2005

8. 4. 2009 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU SAZAS Avtorske pravice 306-35/2009

Delna odločba o kršitvi z dne 8. 4. 2011

Skelp o ustavitvi z dne 5. 9. 2017

Izrek odločbe

Izrek sklepa

Odločba

Sklep

Prekrškovna odločba
19. 3. 2009 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU
Telekom Slovenije (Mobitel)
(stranski udeleženec: Tušmobil)
(Itak Džabest)
Telekomunikacije 306-14/2009       Odločba o kršitvi in sklep o ustavitvi z dne 13. 2. 2012- vrnjeno v ponovni postopek
10. 9. 2008 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU Luka Koper Pristaniška dejavnost 306-1/2008 Odločba o kršitvi z dne 15. 10. 2009 Izrek odločbe Odločba Prekrškovna odločba
20. 5. 2008 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU Europlakat Mediji-iglaševanje 306-140/2007 Odločba (zaveze) z dne 23. 2. 2011   Odločba  
17. 3. 2008 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU Adria Cargo Koper et al Pomorske storitve (tarife) 306-132/2006 Odločba o kršitvi z dne 28. 11. 2008 Izrek odločbe Odločba  
20. 12. 2007 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU

Žito, Mlinotest, Klasje, PPS

Prehrambena industrija 306-184/2007 Sklep o ustavitvi z dne 1. 7. 2013   Sklep  
20. 12. 2007 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU

SPAR, Engrotuš, Mercator

Prehrambena industrija 306-182/2007 Odločba (zaveze) z dne 7. 5. 2009 Izrek odločbe Odločba  

20. 12. 2007
6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU

Mesnine dežele Kranjske,

KRAS

Mesna industrija Primorske,

TMI Košaki

Prehrambena industrija          

20. 12. 2007

6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU

Ljubljanske mlekarne, Pomurske mlekarne, Mlekarna Celeia

Prehrambena industrija 306-185/2007

 Sklep o ustavitvi z dne 4. 6. 2008

 

Izrek sklepa

Sklep  
7. 12 .2007 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU

Elektro Primorska, Elektro Maribor, Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska, Elektro Celje

Energetika 306-168/2007 Odločba o kršitvi z dne 6. 8. 2008   Odločba  
30. 10. 2002 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU

ZPPAS, GZS

Pomorske storitve (tarife) 3072-9/2003 Odločba o kršitvi z dne 12. 10. 2007 Izrek odločbe    
16. 8. 2006 9. člen ZPOmK-1 Kolosej kinematografi Mediji-kinematografsko prikazovanje 306-66/2006 Odločba o kršitvi z dne 26. 7. 2007 Izrek odločbe Odločba  
13. 1. 2004 9. člen ZPOmK-1 JKP Log Pokopališka dejavnost 3073-11/2003 Odločba o neobstoju kršitve z dne 13. 7. 2007 Izrek odločbe Odločba  
17. 5. 2006 6. člen ZPOmK-1

Nova Ljubljanska banka, Banka Celje, Nova KBM, Abanka Vipa

Bančne storitve 306-14/2006 Odločba o kršitvi z dne 26. 2. 2007 Izrek odločbe Odločba  
22. 6. 2006 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU Pošta Slovenije Poštne storitve 306-35/2005 Odločba (zaveze) z dne 28. 5. 2008   Odločba  
17. 5. 2006 6. člen ZPOmK-1 Združenje bank Slovenije Bančne storitve 306-62/2005 Odločba o kršitvi z dne 15. 11. 2006 Izrek odločbe    
24. 3. 2006 6. člen ZPOmK-1

DDD Koper, ZZV Maribor

Dezinfekcija 306-51/2005 Odločba o kršitvi z dne 26. 10. 2006 Izrek odločbe   Prekrškovna odločba
27. 2. 2006 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU Slopak Okolje-ravnanje z odpadno embalažo 306-125/2005 Odločba o kršitvi z dne 21. 12. 2006 Izrek odločbe Odločba Prekrškovna odločba
14. 4. 2005 6. člen ZPOmK-1

Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za tisk in medije, Strok. združ. založnikov in knjigotržcev Slovenije

Tisk in založništvo 306-21/2005 Odločba o kršitvi z dne 1. 2. 2006 Izrek odločbe Odločba Prekrškovna odločba
10.10.2005 6. člen ZPOmK-1 Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč Zdravstvo 306-83/2005 Odločba o kršitvi z dne 18. 1. 2006 Izrek odločbe   Prekrškovna odločba
16.11.2003 6. člen ZPOmK-1

Vzajemna, Lekarniška zbornica Slovenije et al.

Farmacija 3072-11/2003 Odločba o kršitvi z dne 1. 2. 2005   Odločba  
22. 8. 2005 6. člen ZPOmK-1 Združenje turističnih agencij Slovenije Turistične storitve 307-77//2005 Odločba o kršitvi z dne 25. 11. 2005     Prekrškovna odločba
20.3.2003 10.člen ZPOmK Telekom Slovenije Telekomunikacije 3072-14/2002 Odločba o kršitve z dne 19. 11. 2004   Odločba  
8. 9. 1999 9. člen ZPOmK-1

Telekom Slovenije

(stranka z nasprotnim interesom: ABM)
(CD-ROM ISDN 3000)

telekomunikacije

3073-9/2002

(3073-5/1999)


Delna odločba z dne 4. 5. 2004

 

Dopolnilna odločba z dne 22. 10. 2007

 

Sklep o ustavitvi z dne 3. 1. 2011

 

Delna odločba,

dopolnilna odločba,

sklep

Delna odločba z dne 15.7.2000 (Izrek) -
vrnjena v ponovni postopek