Zadnja novica

  • Upravno sodišče RS pritrdilo ugotovitvam Agencije v zadevi izreka denarne kazni zaradi kršitve dolžnosti posredovanja podatkov