Zadnja novica

  • Tržni preizkus predloga korektivnih ukrepov v okviru postopka presoje koncentracije pridobitve skupne kontrole podjetij HSE d.o.o., ELEKTRO CELJE, d.d., ELEKTRO GORENJSKA, d.d., in ELEKTRO PRIMORSKA, d.o.o., nad podjetjema ECE in E3