Prijava koncentracij

Podjetja morajo priglasiti koncentracijo Agenciji na posebnem obrazcu, katerega vsebina je določena v Uredbi o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (Uradni list RS, št. 36/09 in 3/14).

Podjetja k priglasitvi koncentracije priložijo tudi izpolnjen obrazec-prijava skladno z Navodilom o objavljanju podatkov in informacij na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence v postopkih priglašenih koncentracij. Več: glej zavihek "Koncentracije podjetij" -> podzavihek "Postopek priglasitve".

V skladu z določili Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO; ZUT) je za priglasitev koncentracije Agenciji treba plačati upravno takso (tarifna številka 48. iz ZUT) v znesku 2000,00 EUR na številko računa: 01100 – 1000350460, sklic: 11 16608 – 7111231.

Priglasitev se odda pisno, na izpolnjenem obrazcu, po pošti na naslov:

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

Dunajska 58

1000 Ljubljana

 

ali osebno v času poslovnih ur Agencije:

Ponedeljek: od 9.00 do 15.30
Torek: od 9.00 do 15.30
Sreda: od 9.00 do 15.30
Četrtek: od 9.00 do 15.30
Petek: od 9.00 do 14.30
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava