Glavne pristojnosti Agencije so presoja:

omejevalnih sporazumov in podjetij, zlorab prevladujočega položaja podjetij na trgu in skladnosti koncentracij podjetij na trgu in v okviru teh:

 

  • identificiranje, ugotavljanje in sankcioniranje ravnanj, prepovedanih v ZPOmK-1,
  • vodenje in odločanje v upravnih postopkih ugotavljanja kršitev prepovedi omejevalnih sporazumov in zlorab prevladujočega položaja,
  • vodenje in odločanje v upravnih postopkih presoje skladnosti koncentracij s pravili konkurence,
  • vodenje in odločanje v postopkih o prekrških, zaradi kršitve določb ZPOmK-1 ter 101. in 102. člena PDEU, v skladu z Zakonom o prekrških,
  • vlaganje tožb pred pristojnim sodiščem za ugotovitev ničnosti sporazumov, ki omejujejo konkurenco, ter ničnost dejanj v zvezi z izvrševanjem koncentracije pred izdajo odločbe,
  • dajanje mnenj državnemu zboru in vladi o splošnih vprašanjih iz svoje pristojnosti,
  • sodelovanje pri oblikovanju politike konkurence in aktivna vloga v mednarodni skupnosti na področju varstva konkurence, predvsem v okviru sodelovanja z Evropsko komisijo in nacionalnimi organi za varstvo konkurence držav članic Evropske unije,
  • prizadevanje za liberalizacijo trga: odpiranje trga konkurenci, zlasti v prometu, energetiki, poštnih storitvah in telekomunikacijah. Številne naštete sektorje so prej obvladovali državni monopolisti, zato je treba liberalizacijo izvesti tako, da ne daje nepoštene prednosti nekdanjim monopolnim podjetjem,
  • izgradnja zavesti o pomembnosti učinkovite konkurence na trgih, kar izvaja preko svojih aktivnosti in v sodelovanju z deležniki na nacionalni in mednarodni ravni ter
  • spremljanje učinkov na gospodarstvo in trg, ki jih Agencija doseže na osnovi svojih aktivnosti. 
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava