KONCENTRACIJE

 

Agencija presoja koncentracije, za katere velja obveznost priglasitve. Za koncentracijo v smislu ZPOmK-1 gre v primeru trajnejše spremembe kontrole nad podjetjem, ki je posledica (10. člen ZPOmK-1):

  • združitve dveh ali več predhodno neodvisnih podjetij ali delov podjetij;
  • pridobitev neposredne ali posredne kontrole nad celotnim podjetjem ali delom enega ali več podjetij, s strani ene ali več fizičnih oseb, ki že obvladuje najmanj eno podjetje ali s strani enega ali več podjetij, ki pridobi kontrolo z nakupom vrednostnih papirjev, premoženja, s pogodbo ali kako drugače;
  • ustanovitev skupnega podjetja, ki opravlja vse funkcije samostojnega podjetja z daljšim trajanjem, s strani dveh ali več neodvisnih podjetij (t. i. full functioning joint venture).

Koncentracija nastopi v vsakem primeru spremembe kontrole nad podjetjem ali njegovim delom, razen če pridobi nadzor fizična oseba, ki ne obvladuje nobenega drugega podjetja.

 

Kontrolo nad podjetjem ali njegovim delom pomenijo pravice, pogodbe ali druga sredstva, ki omogočajo izvajanje odločilnega vpliva nad podjetjem ali delom podjetja, in sicer zlasti lastništvo ali pravice do uporabe celotnega ali dela premoženja podjetja ter pravice ali pogodbe, ki zagotavljajo odločilen vpliv na sestavo, glasovanje ali sklepe organov podjetja.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava