OMEJEVALNA RAVNANJA

 

Agencija v okviru omejevalnih ravnanj presoja omejevalne sporazume med podjetji (6. člen ZPOmK-1 in/ali 101. člen PDEU) in zlorabe prevladujočega položaja enega ali več podjetij (9. člen ZPOmK-1 in/ali 102. člen PDEU).

 

Sklenitev prepovedanega omejevalnega sporazuma ali zloraba prevladujočega položaja je po zakonu prekršek, ki je sankcioniran z globo v višini do 10 odstotkov letnega prometa podjetja, doseženega v predhodnem poslovnem letu.

Za prekršek je odgovorna tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, in sicer se ji naloži globa v razponu od 5.000 do 10.000. Če pa je narava storjenega prekrška posebno huda, se odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika kaznuje z globo od 15.000 do 30.000 EUR.

 

Več o vsebini posameznega omejevalnega ravnanja.

 

OMEJEVALNA RAVNANJA
OMEJEVALNI SPORAZUMI ZLORABA PREVLADUJOČEGA POLOŽAJA

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava