Raziskave

 

  • Raziskava sektorja servisov motornih vozil (AVK, 2018)

-poročilo (nezaupna verzija)

 

  • Sektorska raziskava domnevnih nepoštenih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano (AVK, 2017)

- poročilo (nezaupna verzija)

 

  • Sektorska raziskava trga pogonskih goriv (AVK, 2017):

- poročilo (nezaupna verzija)

 

  • Sektorska raziskava prehrambnega sektorja (AVK, 2014):

- povzetek poročila (sporočilo za javnost)

- poročilo (nezaupna verzija)

 

  • Katedra za agrarno  ekonomiko,  politiko  in  pravo  Biotehniške  fakultete Univerze v Ljubljani, 2008

Odnosi med trgovskimi družbami, ki poslujejo na  trgu  prodaje izdelkov za vsakdanjo rabo v RS, in njihovimi dobavitelji ter posledice le-teh na poslovanje podjetij in blaginjo potrošnikov

Strokovna naloga.pdf

 

  • Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2004

Trg telekomunikacij v Sloveniji z vidika politike varsta konkurence

Trg telekomunikacij.pdf

 

  • Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, 2004

Opredelitev upoštevnih trgov v okviru presoje prevzemov in koncentracij pri finančnih storitvah

Povzetek.pdf

Poglavja 1-4.pdf

Poglavja 5-8.pdf

 

  • Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2003

Opredelitev upoštevnega trga v okviru presoje prevzemov in koncentracij

Povzetek in kazalo.pdf

Poglavje 1.pdf

Poglavje 2.pdf

Poglavje 3.pdf

Poglavje 4.pdf

Poglavje 5.pdf