Raziskave

 

  • Katedra za agrarno  ekonomiko,  politiko  in  pravo  Biotehniške  fakultete Univerze v Ljubljani, 2008

Odnosi med trgovskimi družbami, ki poslujejo na  trgu  prodaje izdelkov za vsakdanjo rabo v RS, in njihovimi dobavitelji ter posledice le-teh na poslovanje podjetij in blaginjo potrošnikov

Strokovna naloga.pdf

 

  • Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2004

Trg telekomunikacij v Sloveniji z vidika politike varsta konkurence

Trg telekomunikacij.pdf

 

  • Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, 2004

Opredelitev upoštevnih trgov v okviru presoje prevzemov in koncentracij pri finančnih storitvah

Povzetek.pdf

Poglavja 1-4.pdf

Poglavja 5-8.pdf

 

  • Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2003

Opredelitev upoštevnega trga v okviru presoje prevzemov in koncentracij

Povzetek in kazalo.pdf

Poglavje 1.pdf

Poglavje 2.pdf

Poglavje 3.pdf

Poglavje 4.pdf

Poglavje 5.pdf